Gebedspunten m.b.t. de brand

Bedankt dat je in gebed aan onze kerk wilt denken.
Hieronder lijsten we de belangrijkste punten voor je op (update: 15.04.2021)

DANKPUNTEN

  • voor alle mensen die zich momenteel op vele vlakken inzetten, we zijn hiermee echt gezegend.

  • voor alle mensen die zich reeds opgaven om te helpen op termijn, waar nodig

GEBEDSPUNTEN

  • samenwerking met de stad.

  • voorspoedig verloop van de administratieve kant

  • rust en wijsheid voor oudsten & hun vrouwen

Financiële hulp

Heb je het op je hart om ons financieel te ondersteunen?

ONTDEK HOE

Praktische hulp

Vooralsnog is er geen nood aan praktische hulp. Moest dit in de (nabije) toekomst veranderen zullen we dat hier zeker meedelen.