Vaak zeggen mensen dat ze het heel anders zouden doen als ze hun leven mochten overdoen.

Maar weet je wat het mooie is? Jezus belooft ons dat we nu al een nieuw leven kunnen krijgen. De Bijbel, dat het Woord van God is, noemt dat opnieuw geboren worden. Op zich is dat een vreemd begrip, want hoe kun je opnieuw geboren worden in dit leven?

We mogen een nieuw mens worden door een herstelde relatie met God. En dat door de Zoon die zelf geleden heeft als een mens en gestorven is aan een kruis. Hij heeft daardoor onze plaats ingenomen en kan zo meeleven met elke situatie die wij meemaken. Dat heeft niet alleen morele gevolgen maar ook geestelijke, want God belooft dat Zijn Heilige Geest ons leven dan richting geeft. We geloven dat God alles gemaakt heeft, ook ons als mensen. We geloven dat élk mensenleven een doel heeft. Dus ook jouw leven!

Dat hoef je niet alleen te ontdekken: Samen met de Kerk toont God Zijn liefde voor jou, door jou en met jou aan de hele wereld.

Wij geloven dat God bestaat.

Hoewel hij één God is, openbaart Hij zich in drie evenwaardige personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij zien de grootheid van God in dit onbegrijpelijke mysterie.

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, geschreven door mensen onder de inspiratie van de Heilige Geest.

Hij is foutloos en tot op de dag van vandaag relevant.

Wij geloven dat God liefde is en dat getoond heeft door zijn Zoon Jezus.

Hij stierf aan een kruis als plaatsvervanger voor de mensheid, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om door genade weer in relatie met God te staan.

Wij geloven dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Ondanks dat we van God gescheiden geraakt zijn, door wat de Bijbel zonde noemt, heeft ieder mens de mogelijkheid om deze relatie te herstellen.

Wij geloven dat de mens gemaakt is als een eeuwig wezen. Zijn ‘zijn’ eindigt niet bij het sterven. Het eeuwige leven zal hij doorbrengen in Gods aanwezigheid of niet. Dat hangt af van het aannemen van de genade of niet. De plaatsen ‘hel’ en ‘hemel’ zijn plaatsen die de Bijbel noemt als plaatsen waar mensen zich zullen bevinden in de eeuwigheid.

Wij geloven dat de kerk door Jezus gegeven is als een plaatselijke groep van gedoopte mensen. We zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus. We onderschrijven de dingen die Jezus ons leert door de Bijbel. Omdat we door Gods liefde aangeraakt zijn, dragen we Gods liefde uit aan alle mensen.

Wij geloven dat de Heilige Geest op heel veel manieren werkzaam is in en door de kerk. Ook vandaag nog. Hij overtuigt de mensheid dat we God nodig hebben, Hij troost, geeft geestelijke gaven en helpt ons om meer op Jezus te gaan lijken. Wij geloven dat zowel de de gaven als de vrucht van de Geest nog steeds deel uitmaken van de hedendaagse kerk.

We geloven dat het brood en de wijn tekenen zijn die figuurlijk bedoeld worden om het lichaam en bloed van Jezus te symboliseren.

Iedereen die gelooft in het offer van Jezus en daarnaar leeft, staat het vrij om deel te nemen. Omdat wij geloven dat kinderen geheiligd zijn in de gelovige ouders, mogen ook zij deelnemen.

Dit is de opdracht die Jezus gaf om Hem te herdenken. We doen dit eenmaal per maand tijdens de samenkomst en met Goede Vrijdag.

We dopen mensen altijd op grond van hun eigen geloof. Dat wil zeggen dat de vraag komt van de persoon die gedoopt wil worden. Concreet betekent dit dat we geen baby’s dopen. De doop gebeurt door volledige onderdompeling in water. Het is een teken naar de buitenwereld dat je je wilt omkeren van je oude levenswandel naar een leven met Jezus.

Wij geloven dat God zowel mannen als vrouwen roept en talenten geeft. In SamenKerk mogen zowel mannen als vrouwen deze roeping volgen en hun talenten inzetten.

We staan als kerk in een christelijke traditie. Hierin zien we over het algemeen een eensgezindheid in verband met drie belangrijke periodes in het jaar: Kerstmis, Pasen en Pinksteren. SamenKerk besteedt aan die drie periodes dan ook specifieke aandacht.