Iedere zondag hebben we voor de kinderen onder 12 jaar een eigen programma voorbereid. Door spelletjes, muziek, verhaaltjes, knutselen en andere toffe ideeën leren ze Gods woord beter kennen.

We mogen investeren in onze kinderen.

Op een leerrijke en speelse manier hen bijbrengen wie de Goede Herder is.

Dat zij steeds bij Hem terecht kunnen.

We willen hen een stevige basis meegeven zodat zij op latere leeftijd stevig in hun schoenen staan.

Hen uitdagen zichzelf te zijn en te ontplooien.

Samen met leeftijdsgenoten te delen en leren in Gods liefde.


0-2 jaar

Bij de creche werken we niet direct met een programma, maar wordt er een verhaaltje vertelt uit de kinderbijbel en gekleurd.


2-4 jaar

We werken met het programma LEEF! en staat voor:

 • L even:
 • E en ontdekkingstocht met God
 • E en avontuur met elkaar
 • F ilippenzen 2:5
  ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’

Thema’s die aanbod zullen komen; God houdt van je, God zorgt voor je, God helpt je en God is bij je.
God zorgt voor klein en groot, net als voor Noach in de boot

Naast de inhoud is er nog veel ruimte voor spel en knutselen.


5-8 jaar

Bij de oudste groep willen we dieper ingaan op betekenis; de Bijbel; God Woord, zonden en het bewust worden hiervan, door het bloed van Jezus worden onze zonden vergeven, Hij vergeeft en reinigt ons steeds als je om vergeving vraagt, wat is de betekenis van dopen, hoe kunnen we groeien in Christus, de hemel; ook wij gaan daar naartoe als we in Hem geloven, …

We willen hen stimuleren om een keuze te maken om met Jezus te leven.

 • Luisteren
 • Onderzoeken
 • Ontdekken
 • Persoonlijk verwerken
 • In praktijk brengen

Een kijkje bij de kinderen


Verantwoordelijke

[tmm name=”kinderleiding”]