Mattheüs 3:13-15 HTB

Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om Zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes hield hem tegen. ‘Ik moet door U worden gedoopt,’ protesteerde hij, ‘in plaats van U door mij.’  ‘Doe het maar,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Toen doopte Johannes Hem.

Zelfs Jezus liet Zich dopen. Waarom eigenlijk? Hij was immers al besneden als Jood.

Dopen is een teken van reinigen, omkeren, bekeren. Jezus antwoordt hierop; want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Wat verlangt God dan van ons? God verlangt ernaar om een persoonlijke relatie met Hem te hebben en dat we doen wat Hij zegt. Gehoorzamen. Niet meer en niet minder.

In het oude testament moeten alle jongens op de achtste dag besneden worden. Dit is een teken dat de jongen bij het volk van God hoort. Je kon als buitenstaander, dus niet behorend bij het volk van Israël, toch ingelijfd worden in het volk van God. Je moest je dan laten dopen maar, als man zijnde, ook laten besnijden. In het nieuwe testament moet ieder persoonlijk gedoopt worden. Zo kun je zien of iemand bij God hoort. Zie je het verschil? Een heel volk of één persoon.

Met de komst van Jezus is er voor onze zonden betaald en hoeven er geen offers meer gebracht worden. We mogen persoonlijk bij God komen. Jezus was het offer. Het is daarom belangrijk dat je dit offer dan ook persoonlijk aanneemt. Dit ultieme offer kan onmogelijk aangenomen worden door een groep mensen. Je maakt zelf een keuze: voor of tegen.

Wat is dan de zgn. volwassen doop? Waar is deze o.a. op gebaseerd?
Mattheüs 28:19 HTB
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.
Het evangelie moet eerst verkondigt worden. Als je  het evangelie hoort, dan kun je het aannemen. Als je hebt aangenomen laat je je dopen. Daarna zul je moeten leren. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb, zegt een andere vertaling. Dus veel tijd doorbrengen met de Meester je Leraar.

Colossenzen 2:12 HTB
U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen.

Daarom onderdompelen, met Hem begraven en met Hem opstaan.

Credits: https://zoalshenoch.wordpress.com/2014/12/13/welke-waterdoop-en-waarom/