Waarom dopen?

Mattheüs 3:13-15 HTB Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om Zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. [...]