Het Woord van God delen

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Hebreeën 4:12

Levend en krachtig

Dit zwaard, het woord van God, is levend en krachtig. We kunnen het alleen hanteren als we dat geloven en er zo mee omgaan.

Het is levend omdat het uitgesproken is door de levende God, en omdat het ons nieuwe leven in ons binnenste kan voeden. En ook omdat het nieuw leven kan voortbrengen in mensen die gehoor geven aan dit woord.

Het is krachtig omdat het de waarheid sterker uitspreekt dan de grootste leugen, omdat het licht brengt in de duisternis en omdat het mensenlevens verandert.

Doordringend

Het woord van God dringt door tot het diepst van ons wezen. Zo diep dat daar onze ziel en geest elkaar raken. Wanneer we Gods woord de ruimte geven in ons leven, is er geen film of boek of mens of gebeurtenis die ons dieper kan raken dan dat woord.

Daarom kan God ons, als we het toestaan, met Zijn Woord veranderen waar we het meest verandering nodig hebben, diep van binnen.

Opvattingen en gedachten

Onze opvattingen en gedachten, die we diep in ons hart koesteren, worden door het woord van God blootgelegd. Het woord is in staat ons te overtuigen van Gods waarheid, van Gods gerechtigheid en heiligheid. Wanneer we van Zijn waarheid overtuigd worden, zullen we veranderen (vergelijk Romeinen 12:2).

Wie het woord van God gebruikt (leest, leeft, doorgeeft) zal ontdekken dat het licht en leven brengt. Het brengt ook overtuiging en verandering, niet alleen bij onszelf maar ook bij de mensen met wie we in contact komen en met wie we spreken over dit schitterende woord van God.

HERBELUISTER ONZE WEKELIJKSE BOODSCHAP