jaarthema 2015-1De liefde van God

De liefde van God, de genade van de Heer Jezus Christus en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.

2 kor. 13:13