love-god

God heeft niet gewacht totdat ik “goed genoeg” zou zijn om Zijn kind te worden. Nee, Hij zei: “zelfs toen je verloren was kwam Ik bij je om je te verzoenen. Ik hield al van je toen je nog vuil en zondig was. Ik heb je geroepen, Ik heb je uitgekozen en geadopteerd enkel en alleen omdat Ik je lief heb”.

Soms vraag ik mezelf af hoe God naar deze wereld kijkt en van ons kan houden. We zijn soms zo gemeen, zo onwaardig om geliefd te worden. Maar in Zijn genade zegt Hij tegen een ieder van ons “Ik wil jou, Ik heb jou uitgekozen, omdat Ik niet wil dat je verloren zou gaan en omdat Ik een Vader voor je wil zijn!”

“Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden”
(1 Johannes 3:1) 

“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden”
(1 Johannes 4:10). 

Hij heeft ons uitgekozen, niet omdat wij eerst van Hem hielden, maar omdat Hij eerst van ons hield. Hij heeft ons geadopteerd als Zijn kind enkel en alleen omdat Hij ons liefhad. Dit alles brengt mij tot een prachtige conclusie: Ik hoef het niet allemaal zelf uit te zoeken. Ik hoef de leer van rechtvaardiging, heiliging enz. niet allemaal te begrijpen. Het enige dat ik moet weten is dat Hij mij uitgekozen heeft om Zijn kind te zijn, en dat betekent dat ik geliefd ben door de Vader. Het maakt niets uit met wat de wereld mij bestookt of wat het op me afvuurt. Niets kan mij afbrengen van die mooie zekerheid: Ik ben geliefd door God en nu kan ik rusten in Zijn Goddelijke liefde. Hij die mij heeft uitgekozen en van mij houdt zal mij in Zijn hand bewaren en mij dragen – Hij zal mij nooit verlaten, Hij zal mijn hand nooit loslaten, omdat Hij Abba Vader is – mijn Vader!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3:16)