Start-ups-Vision-740

 • Als Christengemeente willen wij doen wat Jezus Christus deed: Hij bracht mensen tot bij God de Vader, zodat zij herstel, waarde en hun bestemming voor hun leven konden vinden en dit omdat Hij wist dat zijn Vader van Hem hield.
 • DE Christengemeente Zonhoven streeft ernaar om een bijbelgetrouwe gemeente te zijn, naar Gods Woord en daad. Gods woord is zowel het oude als het nieuwe testament daar het nieuwe testament de openbaring is van het oude testament.
 • DE Christengemeente wilt zich graag uitstrekken als een geestelijke jeugdige gemeente, waar zowel kinderen, jeugd en volwassenen als oudere welkom zijn en zich thuis mogen voelen.
 • De kinderen, jeugd als volwassenen en oudere worden in de Christengemeente als belangrijk en waardevol ervaren.
 • Als gemeente verlangen en streven wij ernaar dat zowel jongere als oudere Christenen zich ontplooien en mee gaan functioneren in de gemeente, naar hun gave en talenten.
 • De gemeente wilt graag de plaats zijn waar ieder zich thuis voelt.
 • Door Bijbelstudies en gebedsavonden en andere activiteiten willen wij de Christenen onderwijzen en stimuleren om zich ui te strekken naar meer van Gods heerlijkheid.
 • Als Christengemeente respecteren wij ook iedereen ins zijn of haar functie en of taak in de gemeente.
 • Wij geloven in de drie eenheid, God de Vader, Jezus Christus onze Redder en verlosser en de Heilige Geest als trooster.
 • Als gemeente geloven wij dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is ( 2 Tim 3:16)
 • In Jezus Christus die de enige middelaar is tussen God en de mensen ( 1 Tim 2:5-6)
 • In de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon Jezus Christus uitgaat ( Joh 14:16)
 • Wij geloven in de doop van de heilige Geest en dat door de doop van de Heilige Geest, God gaven toebedeeld aan wie Hij wilt, en dat de vruchten van de Heilige Geest zichtbaar worden in het leven van de Christenen ; 1 Kor.12:7-11 en Gal 5:22 en Joh 15 vers 5.
 • Als Christen gemeente geloven wij in de Bijbelse principes van Ouderlingen en Diakenen.
 • Wij geloven dat Israël ( het land) en het volk Gods oogappel is, in Leviticus 25 vers 23 zegt de Heer: “Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe.”. In Joël 3 vers 2 bis lezen wij “Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël”.
 • De toetssteen voor dit alles is Gods levend woord “ De Bijbel”.