Holy Thurs- Bread and Wine 4

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.

Maar de steen van het graf is

nu weggehaald,

Jezus leeft, Hij is opgestaan.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,

met ontzag en respect

kniel ik voor U neer.

U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

“En Ik zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn” (Zacharia 2:5) “

God wilde de glorie in het midden van het volk Israël zijn en zo de tempel vullen. Deze zou een rustplaats voor Zijn heerlijkheid zijn en Hij zou voor haar zijn, een muur van vuur rondom. Hij wilde de tempel beschermen. Kijkend naar onszelf als tempel van de Heilige Geest, zegt de Heer hetzelfde. Wij moeten ervoor vechten, niet om een tempel te maken, maar Zijn tempel te zijn. Dan worden we een rustplaats voor Zijn schoonheid, een heilige woning. Om volledig in bezit te worden genomen door de glorie van de Heer. Hij roept ons niet op bij Hem te rusten. Wat is onze bestemming? Volledig vol te raken van Gods tegenwoordigheid en Zijn heerlijkheid te dragen, aan Hem toegewijd. Dan zullen we Zijn rustplaats kunnen zijn voor anderen. Wij zijn dragers van Zijn tegenwoordigheid, wij zijn Zijn schuilplaats, Zijn tempel.” Dit gedeelte raakte me diep, toen ik mijn dagboek las ‘Reckless devotion’ van Rolland & Heidi Baker. Wat een heerlijke waarheid en bewustwording, over wie wij zijn in Christus. Sta er gewoon eens bij stil voor jezelf en laat deze woorden diep in je hart doordringen! De Heilige Geest die in ons woont, wil de glorie van God in ons leven openbaren. Onze opdracht: wees open voor wie Hij is, wees je bewust dat je een dochter/zoon bent van de levende God en Koning. Niet langer een slaaf van de zonde, maar leven in vrijheid en overwinning door de kracht van de Heilige Geest. Daar wil ik voor gaan! Zodat Zijn liefde nog meer zichtbaar wordt door mij heen en Zijn vreugde mijn deel zal zijn.

Roeline Hessels